اطلاعیه ها
مهر ۱۴, ۱۴۰۰

مراسم عزاداری شب سوم دهه آخر صفر ۱۴۰۰

مهر ۱۳, ۱۴۰۰

مراسم عزاداری شب دوم دهه آخر صفر۱۴۰۰

مهر ۱۲, ۱۴۰۰

مراسم عزاداری شب اول دهه آخر صفر۱۴۰۰

مهر ۵, ۱۴۰۰

مراسم شام اربعین حسینی۱۴۰۰

مهر ۵, ۱۴۰۰

مراسم صبح اربعین ۱۴۰۰

مهر ۴, ۱۴۰۰

مراسم شب اربعین حسینی ۱۴۰۰

شهریور ۲۲, ۱۴۰۰

مراسم شهادت امام حسن مجتبی”ع”

شهریور ۲۱, ۱۴۰۰

مراسم شهادت حضرت رقیه”س”

مرداد ۲۹, ۱۴۰۰

مراسم عزاداری شب شهادت امام سجاد”ع”