اطلاعیه ها

جدیدترین مراسم ها

اسفند ۴, ۱۳۹۶

مراسم دهه دوم فاطمیه – دعای ندبه

اسفند ۳, ۱۳۹۶

مراسم دهه دوم فاطمیه – شب چهارم

اسفند ۲, ۱۳۹۶

مراسم دهه دوم فاطمیه – شب سوم

اسفند ۱, ۱۳۹۶

مراسم دهه دوم فاطمیه – شب دوم

بهمن ۳۰, ۱۳۹۶

مراسم دهه دوم فاطمیه – شب اول

بهمن ۱۳, ۱۳۹۶

دهه اول فاطمیه – دعای ندبه

بهمن ۱۲, ۱۳۹۶

مراسم دهه اول فاطمیه – شب سوم

بهمن ۱۱, ۱۳۹۶

مراسم دهه اول فاطمیه – شب دوم

بهمن ۱۰, ۱۳۹۶

مراسم دهه اول فاطمیه – شب اول